Ondanks dat JIS Nederland BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

JIS Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. JIS Nederland BV aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van JIS Nederland BV kan hyperlinks (doorverwijzingen) bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door JIS Nederland BV worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. JIS Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIS Nederland BV.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.