Veel mensen denken dat product management bestaat uit een reeks van onberispelijke data. Natuurlijk is dit belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om het beantwoorden van vragen omtrent en het aansturen van de hoofdprocessen. Een product manager moet direct in staat zijn een vraag te kunnen beantwoorden als: ‘hoe lang duurt het voordat het klaar is?’.

Binnen het onderdeel Jeeves Product Management worden workflows gebruikt voor het opzetten van producten en services, van planning en design tot kwaliteitscontrole en testen. Vervolgens kunnen deze workflows worden voorzien van belangrijke bedrijfsbrede data ter ondersteuning van weloverwogen beslissingen gedurende de product lifecycle.

Jeeves Product Management beschikt over mogelijkheden om product managers te ondersteunen op het gebied van specifieke informatie over product winstgevendheid of productverbetering. Daarnaast is het mogelijk om door de geniale architectuur van Jeeves complexe vraagstukken op te nemen in de ERP software en zodoende uw organisatie bijzonder te laten presteren ten opzichte van de concurrentie.

Product management

Productmanagers hebben met Jeeves de mogelijkheid om:

  • overzichten te verkrijgen en aansturing te doen aangaande wereldwijde product en service portfolio
  • eigen workflows te creëren, die feedback management mogelijk maken en R&D processen aansturen. Terwijl gelijkertijd operationele informatie wordt vastgelegd.
  • eigen checklists en aangepaste velden toe te voegen met kritische productgegevens, zoals pakket afmetingen, kleuren, gewichten of barcodes.
  • door middel van de unieke zoekmogelijkheden binnen Jeeves snel vragen te kunnen beantwoorden

Belangrijkste kenmerken Product Management:

Product Master

Jeeves Product Management biedt een ongelooflijk flexibele Product Master omgeving met een combinatie van producten en diensten. Inbegrepen zijn eindproduct, halffabricaat, componenten, grondstoffen, verpakkingsmateriaal, verbruiksgoederen, field service, installaties service en nog veel meer. Producten kunnen eenvoudig worden ingedeeld in classificaties, accounts, groepen, categorieën of types op product of item-niveau. Alles om ervoor te zorgen dat productmanagers op de juiste wijze inzicht verkrijgen in kosten en prijsstructuren.

Attribuut management

Product en service managers kunnen attributen toewijzen aan producten. Vaak varieert de kwaliteit en kenmerken van een product gedurende de levenscyclus. Door middel van attributen kunnen beschrijvingen worden gedaan van de visuele status en visuele inspecties kunnen worden vastgelegd zoals het meten van een product. Door middel van deze attributen kunnen rapportages worden gedaan en is track en trace nog veel beter uit te voeren.

Variant management

Binnen Jeeves bestaat een volledige uitgebreid variant management. Deze wordt bijvoorbeeld veelvuldig toegepast in fashion en textiel industrie, maar ook bij toeleverancier van de bouw zijn varianten zeer goed toepasbaar. Door te werken vanuit een master item kunnen eenvoudig matrixen worden opgebouwd in meerdere dimensies. Het gebruik van varianten is toepasbaar binnen het gehele bedrijf.

Product Informatie Management

Jeeves kan goed met externe systemen communiceren om zowel data te ontvangen uit centrale bronsystemen als data beschikbaar te stellen in logische data. Daarnaast kent Jeeves een volledig flexibele wijze van inrichting met betrekking tot product classificaties, groepen , accounts, categorieën en types op product of item niveau. Daarmee maakt Jeeves ERP zich zeer verdienstelijk in een omnichannel omgeving.