Elvy factuurscanning

Elvy is een slim en betaalbaar softwarepakket, dat uw inkomende documentstroom digitaliseert en automatiseert. Met andere woorden: het zorgt ervoor dat gescande documenten op de juiste plek in de juiste database terechtkomen.
Een mooi voorbeeld: Elvy herkent facturen, boekt ze automatisch in en archiveert ze bijvoorbeeld in uw financiële pakket.

Elvy is eenvoudig te installeren, is apparaatonafhankelijk en communiceert probleemloos met verschillende financiële softwarepakketten.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat u met Elvy een extra medewerkster in huis haalt. Een medewerkster die altijd beschikbaar is en op vriendelijke, efficiënte en betrouwbare wijze ervoor zorgt dat u uw documenten gemakkelijk en snel kunt terugvinden!

 

U herkent het ongetwijfeld. Er komt een factuur binnen. In veel gevallen gaat die factuur niet meteen naar de medewerker of de afdeling die de opdracht heeft gegeven. Wie heeft dit of dat besteld? Goedkeuring van die factuur laat daardoor meestal op zich wachten. Daardoor is uw crediteurenadministratie niet meer up to date. En daardoor neemt de kans op fouten toe. Met Elvy IFR is het gehele proces ineens heel inzichtelijk.

Wat doet Elvy IFR precies?

  • Facturen die (per post) binnenkomen worden met Elvy Document Scanninggescand en geregistreerd.
  • De factuur gaat vervolgens digitaal door naar de medewerker of de afdeling die de opdracht heeft verstrekt (de ‘budgethouder’).
  • Budgethouders zijn vervolgens in de gelegenheid de factuur te controleren en met één druk op de knop te fiatteren.
  • Eerst nog een wijziging aanbrengen? Dat is met Elvy IFR geen enkel probleem. Van te voren kunt u bepalen welke velden wel en welke niet mogen worden gewijzigd.

Maar dat is nog niet alles!

Het gemak van het Inkomend Factuurregister van Elvy gaat nog verder. Zo werkt de applicatie nauw samen met Elvy Document Scanning, dat documenten – zoals inkoop- en verkoopfacturen – digitaliseert. Daarmee vergroot u de efficiency van Elvy IFR nog eens fors: facturen worden nu ook automatisch verwerkt. Om facturen te onderbouwen, is het simpel mogelijk andere (financiële) documenten toe te voegen. Zo weten beslissingsbevoegde managers altijd waar zij over praten.