Project georiënteerde ERP

ERP project software voor kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van installatietechniek, constructiewerk en machinehandel.

Systematische controle van uw projecten met MARIProject en SAP Business One software – waaronder inkoop, resource management en realtime rapportage.

Recente studies tonen aan dat middelgrote bedrijven vaak Excel voor projectmanagement gebruiken. Wanneer het aantal gelijktijdige projecten meer wordt, zal de efficiëntie dalen en de vraag naar nieuwe functionaliteit toenemen.

Een speciale uitdaging in de bouwsector is de materiaalinkoop: waarbij tegen gunstige prijzen moet worden ingekocht en materialen tijdig moeten worden geleverd. Daarnaast is een nauwkeurige kostenbeheersing binnen het hele project natuurlijk essentieel.

De project management oplossing MARIProject volledig geïntegreerd met de SAP Business One ERP-oplossing helpt u in een efficiënt en flexibel voorraadbeheer. Bovendien beschikt u altijd over up-to-date en relevante projectinformatie.SAP ERP projectmanagementFiguur: het grote voordeel van de geïntegreerde oplossing SAP Business One en MARIProject: een complete oplossing!

Projectcalculatie

MARIProject maakt de voorcalculatie makkelijker voor grote projecten, omdat het gegevens combineert uit ERP en CRM en anderzijds door de flexibele standaardwaarden, bijvoorbeeld voor de calculatie van de overhead.

Resourceplanning

Plan alle resources (werknemers, kennispool, onderdelen, apparatuur) terwijl op de achtergrond de kosten automatisch worden bepaald en meelopen volgens de tijdsplanning.

Inkoop

MARIProject ondersteunt projectgerelateerde inkooptransacties en vergelijkt de afgegeven prijzen op item-niveau. De software laat ook de huidige leveringsstatus van elk item zien in het tijdsverloop van het project.

Voorraadbeheer

Binnen SAP Business One kunnen meerdere magazijnen worden aangestuurd. Door middel van de MariProject software is het mogelijk om ook project gerelateerde magazijnen/voorraadplaatsen aan te sturen.

Tijdsregistratie & reiskosten

MARIProject helpt medewerkers om hun projecturen en de reiskosten snel en eenvoudig te registreren, ook via mobiele apparatuur.

Mobiliteit

U hebt onmiddellijke toegang tot up-to-date relatiegegevens en projecten via Internet, smartphone en tablet (iOS, Android). Verschillende taken, zoals de urenregistratie en kosten, acceptaties of support. Ook aanvragen voor extra materiaal uit het magazijn kan via de mobiele apparatuur worden aangevraagd. Gegevens worden rechtstreeks in het systeem opgeslagen.

Projectcontrole

Project data (zoals: kosten, inkomsten, geplande en uitgevoerde diensten, objecten enz.) wordt beheerd in één enkel systeem. Met de talrijke rapportages, zoals de mate van voltooiing, doel/werkelijke vergelijking van uren, project break-even enz. heeft u altijd de actuele status van het project en heeft u altijd up-to-date informatie beschikbaar.

Project facturatie

MARIProject ondersteunt alle voorkomende soorten factureringsmethodes: facturering tegen vaste prijs, op milestones of op percentage of completion (mate van projectafronding). U kunt ook een kostenlimiet voor het project definiëren en daardoor binnen het budget blijven. Documenten (offertes, facturen, pakbonnen enz.) worden automatisch gegenereerd.