info@jisnl.com
074-2552580
JIS Nederland B.V.
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo

Vijf keer een KPI om uw rendement te verhogen

Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn essentiële hulpmiddelen voor het managen van een bedrijf – of een onderdeel van een bedrijf – omdat ze vanaf een hoog niveau een momentopname maken van vitale parameters. KPI’s moeten, per definitie, worden beperkt tot zaken die belangrijk zijn, dat wil zeggen informatie die prestaties over de meest belangrijke facetten van de bedrijfsoperaties bevatten.

 

Bedrijfsafhankelijk

Er zijn algemeen bekende KPI’s die directieleden doorgaans altijd bekijken, ongeacht om welk soort bedrijf het gaat; daarbij gaat het om zaken zoals omzet en Return On Investment. Aanvullende KPI’s zullen meer in lijn liggen met de aard en doelstellingen van het specifieke bedrijf. Het rendement op de activa, bijvoorbeeld zou van meer interesse zijn in een sterk activa gedreven bedrijf, zoals bij productie of een fysieke winkel, maar is van weinig nut voor een dienstverlener die meer afhankelijk is van loonkosten i.p.v. activa overzichten.In het algemeen kan worden gesteld dat KPI’s in ieder geval de algemene prestaties in de belangrijkste gebieden van het bedrijf volgen: verkoop, operaties (productie), materialen / inkoop, en in bepaalde gevallen engineering en ontwikkeling.

Afhankelijk van de aard van de organisatie en haar prioriteiten, kunnen specifieke verkoopanalyses worden ingezet, zoals: de sales funnel, klantverloop, de verkoop per regio / productlijn / segment, vorderingen, offertes, of de winstgevendheid per segment. Operationele KPI’s zijn met name bedoeld om productiviteit te kunnen meten, zoals bijvoorbeeld: de omzet per werknemer / kosten / geproduceerde eenheden, of zaken die gerelateerd zijn aan de masterplanning, zoals: doorlooptijd, kwaliteit (afkeur / schroot) of bezetting van machines.
Voor veel bedrijven is voorraad een constant aandachtspunt, KPI´s betreffende voorraad zijn dan ook erg belangrijk. Het bekijken van het voorraadniveau is slechts een gedeelte. De omloopsnelheid (OS) van de voorraad (of dagen doorlooptijd) zijn een veel betere meting omdat het betrekking heeft op de relatie voorraad t.o.v. het verkoopvolume. Maar wat dacht u van het analyseren van voorraadbeheer, beschikbaarheid, service level of de mate van backorders.

 

In het belang van de algemene bedrijfsstrategie

Op management niveau zijn de KPI´s meer specifiek op de activiteiten en belangen van de afdelingsmanagers. Deze KPI´s zijn van groot belang, omdat deze een ´breakdown´ vormen van de KPI´s op hoger niveau (directie). Indien deze KPI´s dus op de juiste manier zijn ingevoerd, resulteert dat alle segmenten binnen het bedrijf afgestemd zijn op de algemene bedrijfsstrategie.

Dus, wat zijn de belangrijkste KPI’s voor uw bedrijf? Dat zal afhangen van uw eigen bedrijfsactiviteit en het succes ervan.
De top KPI´s zullen in ieder geval brede indicatoren voor financiële en operationele prestaties moeten bevatten. Voor het management betekent dit dat idealiter ongeveer vijf KPI´s een overzicht geven van de actuele ontwikkeling van het bedrijf.

Voor het samenstellen van de juiste KPI´s kan in vele gevallen gebruik worden gemaakt van het SMART principe:

  • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
  • Realistisch; Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 

 

JIS Nederland ondersteunt de KPI´s van bedrijven door middel van haar softwareoplossingen. QlikView is de moderne business Intelligence tool die het mogelijk maakt om KPI´s direct meetbaar en zichtbaar te maken. Voor meer informatie: klik hier

Geraadpleegde bronnen: Jeeves – Magnus Grönvik en Wikipedia.