Service Management

Service Management

ERP software powered by JIS Nederland

Jeeves Service Management is gemaakt voor bedrijven die reparatie en onderhoud aanbieden aan hun afnemers of dit intern nodig hebben. Met deze module is het mogelijk om de service administratie volledig en efficiënt af te wikkelen. Ook is deze module geschikt voor bedrijven die onderhoud uitvoeren op eigen machines of gebouwen.

Jeeves Service Management is volledig geïntegreerd met andere onderdelen van Jeeves. Zo  kunnen bijvoorbeeld volledige workflows worden ingericht. SLA´s kunnen worden vastgelegd in contracten en in het systeem, verslaggeving kan worden gedaan op de service order of de claim onder het servicecontract.

Het werk van een monteur kan starten vanaf een vooraf gedefinieerde lijst met  materiaal en arbeid. Gekoppeld aan een bepaalde service order of er kan gekozen worden om handmatig tijd en materiaal te registeren tijdens de werkzaamheden. De monteur heeft altijd up-to-date voorraadgegevens voor eventueel benodigde onderdelen en kan, indien nodig, eenvoudig een inkooporder voor vervangende onderdelen aanmaken. Prijzen en kortingen van overeenkomsten of prijslijsten zijn beschikbaar en facturatie kan worden uitgevoerd via de normale facturatie routines.

Serienummers en subnummers kunnen eenvoudig in Jeeves worden geregistreerd en als onderdeel van bijvoorbeeld een onderhoudscontract dienen. Uiteraard worden serienummers gebruikt voor alle benodigde service activiteiten.

Registratie en workflow

In Jeeves Service Management is meldingsregistratie en claimregistratie mogelijk. Met Jeeves kan er op diverse manieren registratie worden gedaan en  workflows worden in werking gezet al naar gelang de melding of claim. De unieke eigenschap van Jeeves door op eenvoudige wijze een klantspecifieke inrichting te implementeren komt hier als heel sterk punt naar voren. Verschillende claims kennen daardoor hun eigen workflows, die over de gehele organisatie kunnen werken.

Mobiele Service

Jeeves ERP heeft eigen Field Service Management (FSM) software. Hierdoor is het mogelijk om service orders, uren administratie en materiaal op een eenvoudige manier ´live´ te communiceren tussen kantoor en monteurs.

Financiële modules

Uiteraard is de service module gekoppeld met de financiële modules. Door stroomlijning van de operaties, het verhogen van de productiviteit en verbetering van het gebruik van de juiste ondersteunende software, bent u in staat om uw activiteiten op de onderhoudsafdeling winstgevend te laten zijn en uw servicelevel te verhogen.

Jeeves ERP Nieuws

Jeeves ERP versie 6.4

Jeeves Information Systems heeft zojuist Jeeves ERP versie 6.4 uitgebracht. Dit is de nieuwste uitgave van de versie 6 reeks. Daarbij worden drie a vier versies per jaar uitgebracht.

Meer lezen