erp integratie

Project Management

Volledige ondersteuning voor project management en project gebaseerde productie, inclusief functionaliteit voor tijdsregistratie.

Project Management

ERP software powered by JIS Nederland

Jeeves ERP ondersteunt projectmanagement en project-gebaseerde productie, met extra functies die tijd rapporteren voor een gedefinieerd project, terwijl voortgangsrapportage en kostenaccumulatie worden afgehandeld. Deze module biedt alle zichtbaarheid en rapportage die u nodig heeft om projecten op tijd en binnen het budget af te ronden.

Of uw projecten nu draaien om: prototyping, engineer-to-order productie of complexe installatie en buitendienstwerkzaamheden omvatten, het is cruciaal om uw projectmanagers goed geïnformeerd te houden en uit te rusten met de juiste tools voor een tijdige en budgetvriendelijke projectafsluiting. Jeeves project management biedt een breed scala aan mogelijkheden om de winstgevendheid van uw projecten te waarborgen en ondersteunt uw organisatie bij het voldoen aan boekhoudkundige, financiële en wettelijke normen.

De projectmanagement module van Jeeves verbindt naadloos projectactiviteiten met de financiële gegevens van uw bedrijf en biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden. Hierdoor hebben werknemers eenvoudig toegang tot cruciale projectinformatie, waardoor u projecten op tijd en binnen het budget kunt afronden, en tegelijkertijd een tijdige en nauwkeurige facturering kunt handhaven. Ontdek hoe dit onderdeel van Jeeves ERP uw organisatie kan helpen excelleren in projectmanagement en de concurrentie voor kan blijven.

Structuren project management

Elk project of opdracht in Jeeves heeft een structuur. Deze biedt een flexibele basis waarin u de verschillende gegevens kunt bijhouden en beheren, waardoor op tijd en budget kan worden aangestuurd.
Het eerste component is de opdracht, dat is de overeenkomst met de klant waarin prijzen, voorwaarden en de klantgegevens zijn vastgelegd. De opdracht geeft ook de soort overeenkomst weer die u met de klant heeft. Hier moet gedacht worden aan prijsafspraak, betaling, doorlooptijd, materiaal of andere zaken die als basis voor het project dienen.
Dan is er het ´master´- project, dat kan worden gebruikt als “paraplu” voor deelprojecten. De projecten kennen vervolgens een gegevensstructuur, waarin activiteiten en sub-activiteiten worden vastgelegd.

Belangrijkste kenmerken project management

Projectstructuur

Elk project of elke opdracht in de Jeeves-projectmanagementmodule heeft een structuur die de flexibele basis biedt die u nodig hebt om uw projecten op tijd en binnen het budget te volgen en te beheren. Ten eerste is er de toewijzingscomponent, de overeenkomst met de klant, die is gekoppeld aan prijzen, voorwaarden en de klant-ID. In de opdracht wordt ook aangegeven wat voor soort overeenkomst je met de klant hebt, die gebaseerd kan zijn op een vaste prijs, tijd en materiaal, of andere richtlijnen. Er is ook een hoofdprojectcomponent, die kan worden gebruikt als ‘paraplu’ om veel gerelateerde projecten met elkaar te verbinden. De datastructuur volgt dan met het project zelf, activiteiten en subactiviteiten, met vooraf gedefinieerde activiteitensjablonen die formulieren genereren. Alle projecten, activiteiten en deelactiviteiten kunnen aan één of meerdere bronnen worden gekoppeld.

Projecten beheren en mijlpaalfacturering

De projectmanagementmodule van Jeeves helpt uw ​​projectmanagers projecten efficiënt te volgen en te beheren om op de prognose te blijven, kostenoverschrijdingen te voorkomen en de besparingen te vergroten. Projectmanagers kunnen middelen aan projecten toewijzen en de geschatte versus werkelijke kosten voor het totale project per activiteit bijhouden. Projecten kunnen verder worden opgesplitst voor kostenberekening of facturering, waarbij transacties worden gegroepeerd op basis van elke dimensie, inclusief kostenplaats, regio, land, klant, product of productlijn. Projectmanagers kunnen ook in elke fase van een project wijzigingsorders aanmaken en volgen. Als productieorders aan projecten zijn gekoppeld, bestaat er een integratie met de werkvloercontrole en tijd- en aanwezigheidsapps, zodat de toewijzing van tijd en middelen automatisch gebeurt.

Grafische planning

Met de Jeeves Grafische Planning applicatie kunt u projectmiddelen op een grafische manier bekijken, plannen en inplannen. Binnen de eenvoudig te gebruiken grafische interface kunt u de gevolgen van de vraag ten opzichte van de capaciteit beoordelen en verschillende planningssituaties simuleren om de potentiële knelpunten te identificeren.

Facturering en omzetverantwoording

De projectmanagementfuncties binnen het Jeeves ERP-toepassingsgebied omvatten projectgebaseerde regels voor omzetverantwoording op basis van IFRS- en GAAP-conforme methoden voor winstverantwoording. U kunt bepalen hoe u de opbrengsten van elk afzonderlijk project wilt verantwoorden aan de hand van vastgestelde bedrijfsregels, zoals tijd en materiaal, voltooiingspercentage of vaste vergoeding. Het systeem legt alle projectkosten vast en berekent de totalen van het project tot nu toe, waardoor u en uw projectmanagers de informatie krijgen die u en uw projectmanagers nodig hebben om facturen uit te geven, inkooporders te verzenden, op hol geslagen kosten te voorkomen en een winstgevende inkomstenstroom te garanderen.

Onkostenverdelingen

Met regelgeving die adequate ‘interne controles’ voorschrijft en regelgevende instanties die het management dwingen hun financiële resultaten te certificeren, is het nauwkeurig bijhouden van de uitgaven van cruciaal belang. De projectbeheermodule van Jeeves automatiseert het proces voor het verzamelen en goedkeuren van onkostendeclaraties. Vervolgens kunt u de werkelijke kosten terugvoeren in het projectplan voor een effectieve voortschrijdende prognose die managers kunnen gebruiken om snellere, beter geïnformeerde beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat projecten op schema blijven. U kunt ook het opnieuw factureren van onkosten versnellen door gebruik te maken van e-mailwaarschuwingen en herinneringen om te zorgen voor tijdige tracking en routering van onkostendeclaraties voor lijn-, multi-level- of projectgebaseerde goedkeuringen.

Belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling

Als uw organisatie nieuwe producten, materialen of processen ontwikkelt om de huidige te verbeteren of waardevol kapitaal investeert in R&D dat jaarlijks afschrijft, kunt u ervoor zorgen dat de tijd, lonen en activiteiten die aan elk project zijn gekoppeld zorgvuldig worden gedocumenteerd om de volledige waarde van uw project te realiseren. Belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling.

Project management

Beheer en a-conto/milestone facturering

Jeeves ERP is een volledig geïntegreerd software platform, Project Management en Productie Management lopen dan ook naadloos in elkaar over.

Jeeves helpt uw managers om op efficiënte wijze projecten te volgen en te beheren. Projectmanagers kunnen resources (mensen) toewijzen aan projecten en geschatte versus werkelijke kosten voor het totaal of per activiteit inzien. Projecten kunnen verder worden uitgesplitst voor kostenberekening en facturering. Transacties kunnen worden gegroepeerd met behulp van een dimensie, met inbegrip van de kostenplaats, regio, land, de klant, product of productlijn. Managers kunnen orderaanpassingen in elke fase bijhouden. Wanneer productie orders onder een project ´hangen´ kan door middel van shopfloor control een integratie met de werkvloer plaatsvinden, met volledig automatische controle op tijdregistratie en gereedheid.

Jeeves ERP Nieuws

Best-of-Breed of Best-of-Suite

“Best of breed” en “best of suite”? Een vraagstuk dat vooral voorkomt bij ERP software in combinatie met andere bedrijfssoftware. De oplossing: kijk eerst naar u zelf.

Meer lezen