erp integratie

Best-of-Breed of Best-of-Suite

Home » Nieuws » Best-of-Breed of Best-of-Suite

“Best of breed” en “best of suite” zijn twee verschillende benaderingen bij het selecteren van softwareoplossingen, dit komt vooral voor bij ERP software in combinatie met andere bedrijfssoftware.

Op zich zijn beiden niks nieuws en is het al enkele decennia een wederkerend vraagstuk. Maar nieuw is wel dat door middel van moderne (API) technologieën en platforms een koppeling steeds beter te maken is.

Wat is het verschil?

1. Best of Breed (BoB):

  • Deze benadering houdt in dat een organisatie de beste individuele softwareoplossingen kiest voor specifieke functies of taken binnen het bedrijf.
  • Bijvoorbeeld, als een bedrijf verschillende softwaretoepassingen nodig heeft voor boekhouding, CRM (Customer Relationship Management), HR (Human Resources), enzovoort, zou het de beste software voor elk van deze functies selecteren, ongeacht of ze van dezelfde leverancier zijn of niet.
  • Het doel van best of breed is om te zorgen voor maximale functionaliteit en prestaties in elke specifieke taak, zelfs als dat betekent dat er meerdere softwareleveranciers worden gebruikt.

2. Best of Suite (BoS):

  • Deze benadering houdt in dat een organisatie ervoor kiest om één enkele software suite te gebruiken die een breed scala aan functies en toepassingen biedt.
  • In plaats van verschillende losse softwareoplossingen te gebruiken voor verschillende taken, kiest een organisatie ervoor om een uitgebreide suite van softwaretoepassingen van één leverancier te implementeren.
  • Het doel van best of suite is om integratie en consistentie te bevorderen tussen verschillende aspecten van de bedrijfsactiviteiten, omdat alle softwareoplossingen binnen dezelfde suite zijn ontworpen om goed samen te werken.
Best of breed

Kort gezegd draait het bij best of breed om het selecteren van de beste individuele oplossingen, terwijl best of suite draait om het kiezen van een geïntegreerd pakket van oplossingen van één leverancier. De keuze tussen deze benaderingen hangt af van de specifieke behoeften, doelen en prioriteiten van een organisatie.

De probleemstelling bij “best of breed” (ook wel “best-of-breed” genoemd) verwijst naar de uitdagingen en nadelen die kunnen ontstaan ​​wanneer organisaties ervoor kiezen om verschillende gespecialiseerde systemen van verschillende leveranciers te gebruiken in plaats van één alles-in-één oplossing.

Enkele veelvoorkomende problemen bij een “best of breed” benadering zijn:

1. Integratieproblemen: Het kan moeilijk zijn om verschillende systemen naadloos te integreren, vooral als ze niet van dezelfde leverancier zijn. Dit kan leiden tot inefficiënte gegevensuitwisseling en inconsistenties tussen systemen. Tegenwoordig zijn er technische oplossingen voor ondersteuning, zoals API middleware/platforms. In sommige gevallen zijn zelfs standaard interfaces voorhanden.

2. Complexiteit: Het beheren van meerdere systemen kan complex zijn, omdat elk zijn eigen gebruikersinterface, beheertools en onderhoudsvereisten heeft. Dit kan de leercurve voor gebruikers verhogen en extra druk leggen op IT-personeel.

3. Kosten: Hoewel het kiezen van “best of breed” oplossingen op korte termijn voordelen kan bieden door de mogelijkheid om de beste oplossing voor elke specifieke behoefte te selecteren, kunnen de lange-termijn kosten hoger zijn vanwege de noodzaak van integratie, onderhoud en licenties voor meerdere systemen.

4. Consistentie en standaardisatie: Het gebruik van verschillende systemen kan leiden tot gebrek aan consistentie en standaardisatie in processen en gegevens, wat de samenwerking tussen afdelingen kan bemoeilijken en de algehele efficiëntie kan verminderen.

5. Ondersteuning en verantwoordelijkheid: Met meerdere leveranciers kunnen er vragen rijzen over wie verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen en het bieden van ondersteuning, wat kan leiden tot verwarring en vertragingen bij het oplossen van problemen.

Hoewel een “best of breed” benadering voordelen kan bieden, zoals de mogelijkheid om specifieke behoeften nauwkeurig aan te pakken, is het belangrijk voor organisaties om deze potentiële problemen in overweging te nemen en zorgvuldig af te wegen of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Bovenstaande tekst is tot stand gekomen op basis van recente ervaringen van JIS Nederland ‘in het veld’ en informatie van Forterro Jeeves.

Dagelijkse business

Bij Jeeves ERP zien we dat klanten een bredere functionaliteit nodig hebben dan alleen de traditionele ERP. Samen met gebruikers inventariseren we de werkelijke behoefte om vervolgens een keuze te maken voor een additionele software of een (standaard) oplossing binnen Jeeves ERP.

Onderaan de streep staat één vraag: welke oplossing is het meest efficiënt en levert het meeste geld op.

Meer weten over de oplossingen in Jeeves ERP: klik hier