erp integratie

Financiële administratie

Financiële administratie

ERP software powered by JIS Nederland

Verwerk eenvoudig uw financiële administratie (zoals het grootboek, het instellen en bijhouden van rekeningen, journaalposten, aanpassingen van vreemde valuta en budgettering).

Boekhouding en financiële administratie

SAP Business One biedt een complete set tools waarmee u uw financiële administratie beheert en stroomlijnt. Het systeem automatiseert dagelijkse boekhoudingstaken zoals grootboekbeheer en journaalposten, ondersteunt belastingberekeningen en maakt transacties in meerdere valuta’s mogelijk.

Zo goed als alle journaalposten worden automatisch geboekt vanuit verkoopinkoop en banking. SAP Business One laat gebruikers bovendien toe om journaal- en reserveringsposten aan het einde van de maand automatisch (terug) te boeken. Journaaldocumenten stellen hen daarnaast in staat om meerdere journaalboekingen voor gelijktijdige verwerking handmatig op te slaan in een batch. Daardoor is het mogelijk om de boekingsposten te verifiëren en te verzamelen, alvorens ze in het grootboek worden ingevoerd.

Multidimensionale kostenplaatsen

De boekhouding in SAP Business One maakt kostenplaatsbeheer in meerdere dimensies mogelijk, dankzij financiële analysefuncties die volledig zijn afgestemd op uw bedrijf. Bedrijven kunnen de kostenplaatsstructuur eenvoudig hiërarchisch indelen voor geavanceerde en nauwkeurige rapportage.

Wisselkoersverschillen

De SAP Business One-oplossing stelt u in staat om periodiek de openstaande posten in vreemde valuta te evalueren. Zo ziet u makkelijk de verschillen en kunt u vervolgens de aangewezen correctietransacties toepassen.

Budgetten

U kunt budgettoewijzingsmethoden configureren en budgetcijfers definiëren in valuta naar keuze (lokale, vreemde of beide munteenheden). Of u maakt een overzichtsrapport aan dat de werkelijke cijfers vergelijkt met de geplande waarden.

Diensten

Boekhouding en financiële administratie

SAP Business One bevat diverse geïntegreerde rapportagetools voor de samenstelling van bedrijfs-, magazijn- en financiële rapporten, rekeningafschriften en gepersonaliseerde rapporten. Bovendien kunt u rapporten exporteren naar verschillende formaten, zoals Microsoft Excel, Microsoft ® Word en PDF.

SAP Business One Nieuws