info@jisnl.com
074-2552580
JIS Nederland B.V.
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo

Kosteloze quickscan om uw bedrijfssoftware te checken

Nieuwe bedrijfssoftware ?

Nieuwe bedrijfssoftware biedt vaak vele nieuwe mogelijkheden. Maar is dit voor u ook echt noodzakelijk?
Dat is voor velen een lastige vraag. Is het u bekend wat er tegenwoordig te krijgen is op het gebied van bedrijfssoftware en nog belangrijker: heeft het überhaupt toegevoegde waarde voor uw bedrijf? JIS Nederland biedt u de quickscan voor ERP bedrijfssoftware.

 

Quickscan kosteloos

JIS Nederland helpt u graag verder. Onze experts kunnen bij u een quickscan uitvoeren en u adviseren over de mogelijkheden. Deze quickscan kost normaal €1.500, maar is in juli 2018 kosteloos en brengt geen verplichtingen met zich mee (behalve een kop koffie).

 

Bent u geïnteresseerd ?​

Contact ons op 074 2552580 of info@jisnl.com

Bekijk ook onze nieuwsbrief: Kosteloze quickscan om uw bedrijfssoftware te checken

SAP Business One: meer dan 60.000 klanten

SAP Business One , de uitgebreide enterprise resource planning (ERP) -suite die is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB), heeft net een mijlpaal bereikt: de applicatie heeft de 60.000ste klant!

Dit maakt SAP Business One, op basis van het aantal klanten, de bestverkopende ERP software binnen het aanbod van SAP. Bekijk deze prestatie in de navolgende context:

» Meer dan 1 miljoen eindgebruikers van meer dan 60.000 kleine en middelgrote ondernemingen in 170 landen gebruiken de oplossing elke dag!
» SAP Business One draagt ​​minstens de helft van alle nieuwe klantenaankopen voor SAP in het MKB, met meer dan 1.000 nieuwe klanten per kwartaal.
» Zelfs op dit moment gaat SAP Business One door met zijn groeiproces – met uitgebreide expertise in meerdere industrieën en meer dan 500 branchespecifieke add-on-oplossingen, geleverd door 300 softwarepartners.
» Technologieën zoals natuurlijke taalverwerking, kunstmatige intelligentie en het internet of things, die bovenop SAP HANA zijn gebouwd, maken van SAP Business One hét intelligente ERP systeem bij uitstek voor het MKB.

 

Meer informatie met betrekking tot dit artikel is te vinden op de website van SAP.

Meer informatie over de oplossingen omtrent SAP Business One? Klik hier

 

Jeeves eigen Warehouse Management Systeem

Het volledig vernieuwde eWMS van Jeeves mag met recht een Warehouse Management Systeem worden genoemd. Het sluit naadloos aan op de basisfunctionaliteit van Jeeves ERP en hierdoor verstevigd Jeeves haar positie in de markt waar magazijnen en logistiek groter en belangrijker worden voor menig organisatie.

 

shutterstock_261198209Jeeves heeft met eWMS een slimme zet gedaan: zij biedt een WMS met alle standaard functionaliteit als verlengstuk van haar ERP tegen een investering die veel lager ligt dan andere relatief prijzige WMS oplossingen.

Uiteraard maakt de interface onderdeel uit van de Jeeves WMS oplossing en extra functies voor warehouse management wordt, bij aanschaf, binnen de Jeeves ERP opgenomen, zodat het feilloos werkt binnen alle workflows. Alle belangrijke WMS functies zijn beschikbaar, zoals: work assignments, zones, inbound/outbound areas, replenishment, orderpick, cycle count, handmatige verplaatsingen etc. Jeeves eWMS werkt met de meeste scanners.

Moderne ERP software brengt zijn geld op

Het komt vaak voor, en vooral na een periode van economische tegenspoed en het uitstellen van investeringen, dat de ERP software verouderd is geraakt. De gemiddelde leeftijd van ERP software in Nederland is de afgelopen jaren opgelopen van 11 naar 13 jaren, met als kanttekening dat upgrades van de software vaak bepalend zijn voor de levensduur.

Wachten met een upgrade of vervanging kan echter vervelende gevolgen hebben. In sommige branches leidt dit zelfs tot significante verschillen in groei tussen verschillende (concurrerende) bedrijven. Onderzoek door de Aberdeen Group wijst uit dat bedrijven met moderne up-to-date ERP software duidelijk meer succesvol zijn in hun bedrijfsvoering.

Voordelen bereikt door ERP software

Laatste versie
geïnstalleerd
Oudere versie
geïnstalleerd
Reductie in operationele kosten 13% 10%
Reductie in administratieve kosten 14% 9%
Verbetering in compleetheid en on-time orders 22% 15%
Verbetering in omzetsnelheid 52% 36%
Verlaging van voorraad 17% 9%
Verbetering van doorlooptijd belangrijkste bedrijfsprocessen 22% 13%

 

Bedrijven in het middensegment, die de laatste versie van hun ERP gebruiken hebben een meer dan twee keer zo grote kans dat de software omgeving aanpasbaar is aan de actuele bedrijfsbehoeften, volgens hetzelfde onderzoek van de Aberdeen Group.

Voor het middenbedrijf biedt het Zweedse Jeeves (met ook tientallen implementaties in Nederland) een ERP oplossing dat op eenvoudige wijze klantspecifieke oplossingen biedt. Met name door de moderne structuur kan deze gemakkelijk en snel worden overgezet naar de laatste versie. Door de lage gebruikskosten en hoge prestaties onderscheidt Jeeves zich in ERP oplossingen voor middelgrote ondernemingen in handel, productie en dienstverlening.

Kijk verder op: Jeeves software.

Bedrijfssoftware: Excel of ERP?

Wellicht herkent u dit: Microsoft Excel voor gebruik in het administratieve en logistieke proces, naast (verouderde) ERP software. De vraag die dan naar boven komt is: tot hoever ga je met Excel? Is dit het tool om bijvoorbeeld voorraad te administreren of het orderproces uit te voeren? Een vaak gehoord antwoord is dat de (verouderde) ERP omgeving onvoldoende mogelijkheden biedt om het gevraagde proces te ondersteunen. Maar is er dan wel gekozen voor de juiste ERP software?

Moderne ERP software

Moderne ERP software ondersteunt een basis bedrijfsproces voor logistiek, productie en sommige ook voor dienstverlening. Met daarbij gelijk één opmerking: verwacht niet dat de gemiddelde ERP software willekeurige formules ondersteunt, zonder dat dit maatwerk gaat vergen.
Enkele softwareleveranciers gaan echter een stap verder en positioneren de ERP software juist in deze markt waar klantspecifieke eisen en wensen moeten worden ingevuld.

De ERP software van Jeeves maakt het bijvoorbeeldJeeves ERP screenshot mogelijk om formules te gebruiken, zoals bij Excel. Maar dan volledig geïntegreerd met de overige bedrijfs-processen en voorzien van overzichtelijke en eenvoudig bedienbare dashboards. Daarbij staan alle gegevens in een database, waardoor een hele organisatie kan werken met hetzelfde automatiseringssysteem inclusief de specifieke eigenschappen van het bedrijf. Een ´best of both worlds´ oplossing voor ondersteuning van de reguliere bedrijfsprocessen is dus mogelijk.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Jeeves ERP software voor uw organisatie: www.jisnl.com/jeeves-erp/

Vijf keer een KPI om uw rendement te verhogen

Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn essentiële hulpmiddelen voor het managen van een bedrijf – of een onderdeel van een bedrijf – omdat ze vanaf een hoog niveau een momentopname maken van vitale parameters. KPI’s moeten, per definitie, worden beperkt tot zaken die belangrijk zijn, dat wil zeggen informatie die prestaties over de meest belangrijke facetten van de bedrijfsoperaties bevatten.

 

Bedrijfsafhankelijk

Er zijn algemeen bekende KPI’s die directieleden doorgaans altijd bekijken, ongeacht om welk soort bedrijf het gaat; daarbij gaat het om zaken zoals omzet en Return On Investment. Aanvullende KPI’s zullen meer in lijn liggen met de aard en doelstellingen van het specifieke bedrijf. Het rendement op de activa, bijvoorbeeld zou van meer interesse zijn in een sterk activa gedreven bedrijf, zoals bij productie of een fysieke winkel, maar is van weinig nut voor een dienstverlener die meer afhankelijk is van loonkosten i.p.v. activa overzichten.In het algemeen kan worden gesteld dat KPI’s in ieder geval de algemene prestaties in de belangrijkste gebieden van het bedrijf volgen: verkoop, operaties (productie), materialen / inkoop, en in bepaalde gevallen engineering en ontwikkeling.

Afhankelijk van de aard van de organisatie en haar prioriteiten, kunnen specifieke verkoopanalyses worden ingezet, zoals: de sales funnel, klantverloop, de verkoop per regio / productlijn / segment, vorderingen, offertes, of de winstgevendheid per segment. Operationele KPI’s zijn met name bedoeld om productiviteit te kunnen meten, zoals bijvoorbeeld: de omzet per werknemer / kosten / geproduceerde eenheden, of zaken die gerelateerd zijn aan de masterplanning, zoals: doorlooptijd, kwaliteit (afkeur / schroot) of bezetting van machines.
Voor veel bedrijven is voorraad een constant aandachtspunt, KPI´s betreffende voorraad zijn dan ook erg belangrijk. Het bekijken van het voorraadniveau is slechts een gedeelte. De omloopsnelheid (OS) van de voorraad (of dagen doorlooptijd) zijn een veel betere meting omdat het betrekking heeft op de relatie voorraad t.o.v. het verkoopvolume. Maar wat dacht u van het analyseren van voorraadbeheer, beschikbaarheid, service level of de mate van backorders.

 

In het belang van de algemene bedrijfsstrategie

Op management niveau zijn de KPI´s meer specifiek op de activiteiten en belangen van de afdelingsmanagers. Deze KPI´s zijn van groot belang, omdat deze een ´breakdown´ vormen van de KPI´s op hoger niveau (directie). Indien deze KPI´s dus op de juiste manier zijn ingevoerd, resulteert dat alle segmenten binnen het bedrijf afgestemd zijn op de algemene bedrijfsstrategie.

Dus, wat zijn de belangrijkste KPI’s voor uw bedrijf? Dat zal afhangen van uw eigen bedrijfsactiviteit en het succes ervan.
De top KPI´s zullen in ieder geval brede indicatoren voor financiële en operationele prestaties moeten bevatten. Voor het management betekent dit dat idealiter ongeveer vijf KPI´s een overzicht geven van de actuele ontwikkeling van het bedrijf.

Voor het samenstellen van de juiste KPI´s kan in vele gevallen gebruik worden gemaakt van het SMART principe:

 • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
 • Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
 • Realistisch; Is het doel haalbaar?
 • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 

 

JIS Nederland ondersteunt de KPI´s van bedrijven door middel van haar softwareoplossingen. QlikView is de moderne business Intelligence tool die het mogelijk maakt om KPI´s direct meetbaar en zichtbaar te maken. Voor meer informatie: klik hier

Geraadpleegde bronnen: Jeeves – Magnus Grönvik en Wikipedia.

8 redenen om uw ERP systeem te vervangen

Wist u dat ERP software een houdbaarheid heeft? ERP software verliest na 7 jaren langzaam zijn efficiency en bruikbaarheid, volgens onderzoek door de Aberdeen Group. Behalve als met regelmaat een volledige upgrade van de software wordt uitgevoerd en daarmee bij de tijd blijft.

Het ERP systeem is een vitale ruggengraat van uw bedrijf. In de bedrijfsvoering heeft u een systeem nodig dat de benodigde ondersteuning levert om uw processen eenvoudig en voor de gebruikers makkelijk te laten verlopen, en dat bovendien voordelen biedt ten opzichte van uw concurrentie. JIS geeft u de 8 meest valide redenen om uw huidige ERP software te vervangen voor een systeem dat veel beter uw bedrijfsactiviteiten ondersteunt.

 1. Het huidige system heeft een gebrek aan functionaliteit, is moeilijk in het gebruik en/of inflexibel. Dit zijn, naar alle waarschijnlijkheid, de meest dringende redenen. Bedrijven, welke zich herkennen in deze situatie moeten niet aarzelen om een vervangend systeem te installeren.
  (Uit een recent uitgevoerd onderzoek van de Aberdeen Group blijkt dat functionaliteit en gebruiksgemak de meest voorkomende reden is voor vervanging).
 2. De kosten voor onderhoud zijn veel te hoog. Oudere systemen kunnen enorm hoge gebruikskosten hebben, vooral als de ontwikkelaar geen support meer geeft op de software, de hardware ouderwets en onbetrouwbaar wordt of als er veel modificaties nodig zijn (zoals vermeld in punt 1).
 3. Het systeem ondersteunt de hedendaagse eisen voor bedrijfsvoering niet meer, zoals: verkoop via het web, samenwerkingsverbanden en integraties of business intelligence.
  (Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van middelgrote ondernemingen beschikt over Business Intelligence of andere analytische software).
 4. Medewerkers vertrouwen op spreadsheets om hun werk uit te voeren. Dit is een absoluut gevaar en kan zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Als de functionaliteit niet kan worden uitgevoerd door het systeem (of de gebruiks-mogelijkheden zijn te gebrekkig, waardoor spreadsheets eenvoudiger zijn) betaald u voor een systeem dat uw functionele eisen niet ondersteunt.
 5. Wanneer u omzet verliest aan uw concurrentie, omdat zij efficiënter zijn om zaken mee te doen of hun klantenservice beter is. Dit hoeft natuurlijk niet volledig een fout te zijn van het systeem, maar het systeem zou door een haperende effectiviteit een lagere servicegraad kunnen veroorzaken, waardoor klanten minder goed kunnen worden geholpen, vragen niet direct kunnen worden beantwoord of orders niet op tijd worden afgeleverd.
 6. Het systeem kan de snelle groei of verandering van het bedrijf niet meer onder-steunen en het is nodig om betere controle te verkrijgen over de bedrijfsprocessen.
 7. Wanneer er nieuwe processen en technologie in uw markt verschijnen, en het systeem begrensd is en uw beperken in de vooruitgang en de concurrentiestrijd. Hoe lang duurt het voordat uw ERP leverancier nieuwe functionaliteit kan toevoegen?
 8. Het management is gefrustreerd over het moeilijk verkrijgen van stuurinformatie welke zij nodig hebben, zoals: bedrijfs- verkoop en financiële informatie.

Vervanging ERP software

Een degelijk geselecteerd en geïmplementeerd ERP systeem zal een perfecte ondersteuning zijn op een efficiënte bedrijfsvoering en een sterk verbeterde service graad naar uw klanten.
Geen enkel bedrijf kan het zich tegenwoordig veroorloven om een ondeugdelijk ERP systeem oorzaak te laten zijn van het niet goed functioneren van het bedrijf. Indien uw huidige systeem niet de oplossing is, dan is dit het probleem.