erp integratie

SCIP-management in Jeeves ERP

Home » Nieuws » SCIP-management in Jeeves ERP

Binnen de EU is een kaderrichtlijn (SCIP) aangaande afvalstoffen opgesteld en vastgelegd in wetgeving. In deze richtlijn afvalstoffen worden maatregelen beschreven ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afval voor het milieu en de menselijke gezondheid, en ter verbetering van het efficiënte gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

Steeds meer bedrijven zullen worden verplicht om een dergelijke SCIP administratie bij te houden en rapportage te doen. Daarnaast wordt de lijst met stoffen die binnen deze lijst vallen regelmatig uitgebreid. Deze administratie is niet alleen bepaald op eindproduct, maar ook op basis van structuren binnen het productie proces.

De nieuwe functie SCIP management, het beheer van Substances of Concern in Products (SCIP), ondersteunt Jeeves ERP klanten bij hun verplichting om melding te maken wanneer zij zeer zorgwekkende stoffen produceren, invoeren of leveren. Dit onderdeel in Jeeves ERP ondersteunt de manier waarop bedrijven gerelateerde producten efficiënt kunnen beheren, zowel wat betreft het structureren van de relaties tussen stoffen en items als het extraheren van informatie die moet worden gerapporteerd aan het ECHA-systeem.

SCIP management is bij Jeeves ERP volledig opgenomen in de standaard (vanaf versie 6.08) en maakt onderdeel uit van de grondstof/receptuur lijsten, welke worden meegenomen in de productieorder, inkooporder of verkooporder.

Meer informatie aangaande SCIP is beschikbaar op de website van ECHA.