erp integratie

Wat zijn de belangrijkste IT-trends in 2022?

Home » Nieuws » Wat zijn de belangrijkste IT-trends in 2022?

De afgelopen jaren zijn in veel opzichten een strijd geweest: de pandemie en wereldwijde onrust hebben ons op zoveel niveaus uitgedaagd. Energietekort is er één, evenals een tekort aan componenten. Dit treft zowel particulieren als bedrijven. Waarom gebeurt dit en welke impact zal dit hebben op productie- en distributiebedrijven in de rest van 2022 en begin 2023? 

Iemand die dit weet, is Hans Werner, CEO van Radar Group. Enige tijd geleden gaf hij een zeer gewaardeerd webinar over de belangrijkste IT-trends waar bedrijven voor 2022 bovenop moeten zitten. Hans Werner stelt dat 2022 een belangrijk jaar is en dat het belang van IT elk jaar zal toenemen. Het belang van IT, als het gaat om het creëren van zakelijke kracht en economische groei, is bekend, maar het zal ook een belangrijk onderdeel zijn van het omgaan met de groene transitie en de overlevingsvoorwaarden van onze planeet. 

Wat gebeurt er in onze omgeving? 

IT, technologie, data en cybersecurity zijn volgens Hans allemaal belangrijke spelers in de politieke en economische arena. En er is een machtsstrijd gaande in de wereld waar het allemaal draait om het verkrijgen van voordelen door toegang te hebben tot die dingen die andere landen nodig hebben. Zoals technologie, energie, componenten en competentie. Een voorbeeld dat hij noemt is Rusland, die energie als krachtig instrument met succes gebruikt, aangezien er een energietekort is in Europa. Of China dat grote voorraden semi-joint componenten heeft gekocht van Taiwan, wat heeft geleid tot een tekort aan componenten voor de rest van de wereld. Deze machtsspelletjes in economie en technologie zullen doorgaan en het tekort aan componenten zal een langdurig probleem zijn, waardoor bedrijven en landen steeds meer onder druk komen te staan.

Een ding dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat wanneer er een tekort aan iets is, dit gevolgen zal hebben op veel verschillende niveaus en stadia. Een voorbeeld is hoe het energietekort de landbouwsector beïnvloedt. Wanneer een product te duur wordt om te produceren, komt er onvermijdelijk een punt waarop het niet langer rendabel is om het te produceren. Een voorbeeld zijn bedrijven die meststoffen voor boerderijen produceren, bij een gebrek aan energie stijgt de prijs van het produceren van meststoffen en als gevolg daarvan kunnen boerderijen in heel Europa het zich niet veroorloven om zoveel meststoffen te kopen en te gebruiken als ze gewend zijn en daardoor zullen ze minder voedsel produceren. Een onverwacht gevolg van steeds duurder wordende energie. 

Hetzelfde geldt voor de auto-industrie, door het tekort aan componenten zijn veel autofabrikanten genoodzaakt om terug te gaan naar oude technologie om auto’s te kunnen produceren en aan de marktvraag te kunnen voldoen. Als er geen halfgeleiders beschikbaar zijn voor touchscreens, zullen ze in plaats daarvan auto’s moeten bouwen met ouderwetse knoppen en knoppen, de zogenaamde reversed engineering. 

IT-trends 2022 door Jeeves Information Systems.

Digitalisering en IT worden steeds belangrijker

Digitalisering en IT zijn twee andere gebieden waar Hans Werner zegt dat we in 2022 een toenemende vraag van bedrijven zullen zien, waarbij velen willen investeren in automatisering en digitalisering. Er is ook een technologieachterstand vanaf begin 2019 toen veel bedrijven besloten te wachten met investeringen vanwege de pandemie. Nu ze allemaal in IT willen investeren, is er helaas een tekort aan IT-competentie.

Radar Group vroeg Zweedse bedrijven onlangs waarin ze van plan zijn te investeren in 2022. 93 procent van de bedrijven antwoordde dat ze een budget hebben gereserveerd voor digitalisering, 90 procent zei dat ze hun budget zouden besteden aan cyberbeveiliging en informatiebeveiliging, terwijl 71 procent plannen om hun bedrijfs- en operationele modellen te veranderen. Meer dan een derde van alle bedrijven die aan het onderzoek deelnemen, is van plan om AI (Artificial Intelligence) in hun processen te implementeren. 

Ook stappen steeds meer bedrijven in de richting van Cloud-oplossingen, dit is iets dat traditioneel door de leveranciers wordt gepusht, maar nu is er een verschuiving wanneer klanten hierom vragen. Infrastructuur wordt steeds belangrijker en veel bedrijven zien Cloud als een oplossing voor het competentietekort in IT. 

Dat, wat Hans Werner de “2022 Party-crashers” noemt, zijn het beste samen te vatten in de trends voor 2022: 

  • Gebrek aan componenten – een gebrek aan semi-gezamenlijke componenten wanneer technologie onderdeel is geworden van de grote politiek
  • Gebrek aan energie – het vermogen om energie te distribueren is cruciaal voor de digitalisering
  • Gebrek aan competentie – er is een aanzienlijk gebrek aan competentie op de nieuwe technologiegebieden. 

Het klinkt misschien niet opbeurend of positief met een tekort aan dingen, maar het hangt ervan af hoe je het ziet, het kan ook een kans zijn om dingen anders te doen. Om deze lacunes op te vullen met innovatie en toekomstgericht denken. Om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en dingen anders te doen. 

Voor ons, bij Jeeves, zien we alleen kansen en we zijn ervan overtuigd dat het een spannend 2022/2023 zal worden met bedrijven die onze competentie op het gebied van IT en ERP opeisen. 

Geschreven door: Radar Group ism Jeeves Information Systems