Jeeves ERP software ondersteunt volledig project management en project gebaseerde productie. Daarbij is onder andere functionaliteit voorhanden voor tijdsregistratie op projectbasis. Met daarbij de mogelijkheid tot onder handen werk rapportage of inzicht in bottlenecks. Dit onderdeel van Jeeves  maakt het mogelijk om projecten inzichtelijk te maken. Door middel van heldere rapportages kunnen projecten op tijd en budget worden gestuurd.

Jeeves Project Management beschikt onder andere over functionaliteit ten behoeve van:

  • Project structuren
  • Project management en tracking van projecten
  • A Conto/milestone facturering
  • Project kosten en kostenpost structuren
  • Percentage of completion en forecasting
  • Tijdsregistratie, rapportage en facturering

Afbeelding: Jeeves Project Management.

Jeeves is een volledig geïntegreerd ERP platform, Project Management  en Manufacturing Management lopen dan ook naadloos in elkaar over.

PROJECT STRUCTUREN

Elk project of opdracht in Jeeves project management heeft een structuur. Deze biedt een flexibele basis waarin u de verschillende gegevens kunt bijhouden en beheren, waardoor uw projecten op tijd en budget kunnen worden aangestuurd.
Het eerste component is de opdracht, dat is de overeenkomst met de klant waarin prijzen, voorwaarden en de klantgegevens zijn vastgelegd. De opdracht geeft ook de soort overeenkomst weer die u met de klant heeft. Hier moet gedacht worden aan prijsafspraak, betaling, doorlooptijd, materiaal of andere zaken die als basis voor het project dienen.
Dan is er het ´master´- project, dat kan worden gebruikt als “paraplu” voor deelprojecten.
De projecten kennen vervolgens een gegevensstructuur, waarin activiteiten en sub-activiteiten worden vastgelegd.

BEHEER VAN PROJECTEN EN A-CONTO/MILESTONE FACTURERING

Jeeves Project Management helpt uw project managers om op efficiënte wijze projecten te volgen en te beheren. Projectmanagers kunnen resources (mensen) toewijzen aan projecten en geschatte versus werkelijke kosten voor het totale project of per activiteit inzien. Projecten kunnen verder worden uitgesplitst voor kostenberekening en facturering. Transacties kunnen worden gegroepeerd met behulp van een dimensie, met inbegrip van de kostenplaats, regio, land, de klant, product of productlijn. Projectmanagers kunnen orderaanpassingen in elke fase van een project bijhouden. Wanneer productie orders onder een project ´hangen´ kan door middel van shopfloor control een integratie met de werkvloer plaatsvinden, met volledig automatische controle op tijdregistratie en gereedheid.